Make your own free website on Tripod.com
Penulisan Buku Online/ Book Writing Online
..

AKHIR TAHUN TUJUH PULUHAN

Penulis lulus sijil penuh Higher School Certificate dan di tugaskan mengajar di sekolah menengah pada tahun 1975. Mulai saat itu penulis mula menjadi guru di sekolah menengah pula dan ditugaskan mengajar Bahasa Malaysia di tingkatan tiga dan empat serta seni di tingkatan lima. Penulis merasa amat terhormat dan bangga kerana ditugaskan di sekolah menengah terbesar di negeri penulis.

Sekolah Itu Mulia


Siapa sangka dalam tahun 1998, dengan bantuan staf sekolah, penulis diminta menulis kertas konsep tentang visi pengarah pendidikan negeri, "Sekolah Itu Mulia" yang bakal dilancarkan untuk seluruh negeri.

Inilah hasilnya:

SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU BARIAH,
KUALA TERENGGANU

PROJEK KHAS
SEKOLAH ITU MULIA

Draf Kertas Projek
Dalam Bentuk Interaktif dan Dikemaskini Dari Semasa Ke Semasa.

(Seperti Terdapat Di Laman Web: http://disc.server.com/discussion.cgi?id=30086)1. HAK SESEORANG PELAJAR. ( Penolong Kanan II)

Setiap pelajar berhak mendapat pendidikan yang sempurna. Mereka berhak mendapat pengalaman yang berfaedah dan sesuai dengan potentialiti mereka. Pelajar berhak layanan yang istimewa, kemudahan-kemudahan pembelajaran, selesa dan seronok belajar. Inilah cabaran yang kita hadapi untuk menyempurnakan tuntutan tersebut. Namun tuntutan ini tetap menjadi tugas dan tanggungjawab kita. Hak pelajar adalah tanggungjawab kita. Pengetua, guru besar, dan guru-guru patut menganggap anak didik seperti anak kita sendiri.

Setiausaha & Penolongnya

Setiausaha : Cg. Maudah binti Mohamad

Penolong : Cg. Sabariah binti Ismail

Kemudahan Asas Yang Selesa

Ko-Kurikulum
Pendidikan Yang Sempurna


1. Pendidikan Yang Sempurna
Semakan , perbincangan secara berkala oleh jabatan tentang masalah-masalah pembelajaran .

2. Pemeriksaan Di kantin
Pemeriksaan oleh guru kantin secara berkala merangkumi jenis makanan, harga dan kebersihan kantin itu sendiri.

3. Ko-Kurikulum
Aktiviti Ko-kurikulum terdiri dari unit beruniform serta kelab dan persatuan mesti disertai oleh murid-murid tahap 2 . Ia sepatutnya berjalan sepanjang tahun.

Aktiviti Bulanan:

Januari : Buku Teks
Pembahagian buku teks kepada murid tahun 1 dan mengemaskini
pinjaman untuk tahun-tahun lain.
Februari : Kemudahan Asas
bancian perabot dan mencukupkan segala kekurangan
fizikal sekolah, meliputi perabut ,alatan dan gotong-royong diadakan untuk menceriakan keseluruhan kawasan sekolah.
Mac : Bulan Komputer
Ceramah dan demonstrasi kagunaan komputer oleh guru
komputer kepada semua murid untuk memberi kesedaran tentang internet.
April : Bulan Sains
Pameran di makmal sains kepada semua murid. Diikuti dengan kuiz selepas pameran.
Mei : Kem Motivasi
Diadakan untuk murid tahun 6.
Jun : Perkhemahan Unit Beruniform.
Dibuat untuk murid tahap 2.
Julai : Minggu kasih sayang.
Murid diminta membuat folio tentang guru-guru yang mengajar mereka Murid akan menulis pendapat mereka tentang guru.
Ogos : Hari Kantin Sekolah.
Hari jual beli yang melibatkan penyertaan guru, ibubapa dan murid.
September: Bulan Bahasa
Pertandingan Bahasa Melayu dan Inggeris merangkumi pertandingan-
pertandingan seperti bahas, syarahan, bercerita, membaca dan sebagainya.


2. JADIKAN DIRI KITA ORANG YANG BERGUNA. ( Penolong Kanan Kokurikulum )

Jadikan diri tuan / puan 'orang yang berguna' kepada guru-guru, kakitangan bukan guru, pelajar, ibu bapa dan masyarakat. Jadikan agenda harian kita membantu mereka. Kita adalah pembina manusia. 'Human engineering' adalah agenda kita. Hari ini kita dapati proses membina manusia tidak berlaku dengan sempurna. Dalam hal ini, kemungkinan kita memperolehi hasil jangka pendek dalam bidang akademik dan kokurikulum tetapi mungkin sebenarnya tidak mendapat hasil untuk jangka panjang dalam meletakkan asas pembinaan dan perkembangan manusia yang sempurna. Fokus kita ialah untuk mendapatkan matlamat pendidikan jangka panjang membina manusia menempah masa akan datang.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg. Wan Adouni binti Wan Mohd Anuar
Penolong : Cg. Wan Norhashimah binti Wan Ismail

Aktiviti Berterusan:

1. Bacaan Al-Quran setiap pagi
Murid-murid akan membaca Al-Quran setiap pagi sebelum masuk ke kelas.

2. Kelas solat mengikut kelas
Kelas solat dijalankan mengikut jadual selepas waktu sekolah

3. Mengutip sampah/menjaga kebersihan kelas setiap hari
Murid-murid akan mengutip sampah di kawasan yang ditetapkan setiap pagi sebelum masuk ke kelas.

Aktiviti Bulanan:

Januari - Gotong -royong menceriakan sekolah
Februari - Ceramah Kesihatan
- Menjemput penceramah dari Jabatan Kesihatan berkenaan Sistem Pemakanan
untuk kesihatan mental.
Mac - Sembahyang berjemaah dan bacaan Yaasin (guru)
April - Bacaton
- Murid-murid mencari maklumat berdasarkan soalan yang diberi dan buku-buku yang terdapat di perpustakaan.
Mei - Kem Motivasi
- Murid-murid didedahkan dengan motivasi meningkatkan jati diri.
Jun - Perkhemahan
- Perkhemahan akan diadakan di sekolah bertujuan untuk melatih murid-murid berdikari dan berdisiplin
Julai - Lawatan ke Rumah Orang-orang Tua di Bukit Payung
- Lawatan ini akan disertai oleh murid-murid Tahap Dua menanamkan rasa hormat dan mesra terhadap orang tua di samping menjalankan aktiviti mem bersihkan kawasan di situ.
Ogos - Gotong-royong menceriakan kawasan sekolah
September - Hari Terbuka
- Menjemput ibu bapa datang ke sekolah dan menjalankan beberapa aktiviti yang dirancang bagi mengeratkan hubungan antara ibu bapa, murid dan guru.


3. KUMPULAN DINAMIK GURU BESAR. (Guru Besar)


Terdapat di kalangan pengetua dan guru besar kita yang mempunyai keistimewaan dan kewibawaan sebagai pengurus pendidikan dengan menghasilkan pelbagai kejayaan. Wajar keistimewaan, kewibawaan dan kejayaan itu dimanfaat dan dikongsigunakan. Pengetua dan guru besar boleh menjadi 'think-thank' membantu sekolah, PPD dan JPN dalam memberi idea untuk peningkatan kualiti pendidikan.
.
4. PASUKAN PENYELIAAN SEKOLAH.( GB )

Untuk mewujudkan hubungan profesional yang lebih berkesan antara JPN dan PPD dengan pihak sekolah, usaha akan dibuat untuk mendapat kerjasama pengetua dan guru besar menjadi ahli dalam Pasukan Penyeliaan Sekolah. Mereka ini bersama pegawai JPN dan PPD akan menyelia sekolah, membantu dan membimbing guru-guru. Program diharap akan menambah kekerapan pencerapan, mewujudkan interaksi profesionalisme yang dinamik dan mengesan ciri-ciri kejayaan dan kelemahan lebih cepat.

5. BUDAYA MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH.
(Penolong Kanan II )

Pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggeris bukan semata-mata difokus kepada peperiksaan. Kalau peperiksaan sahaja difokuskan, maka timbul 'gagal' dan 'lulus'. Apa yang penting ialah memberi penekanan kepada 'budaya menggunakan Bahasa Inggeris di sekolah' dengan pelbagai pendekatan dan strategi yang lebih bijak. Ini adalah kerana budaya menggunakan Bahasa Inggeris menyokong pelajar dalam penguasaan ilmu dan berkomunikasi dengan lebih berkesan. Dalam konteks membudayakan Bahasa Inggeris, sebaik-baiknya fokus kita ialah dengan 'menyebut, mengeja, tahu makna dan menulis'. Sebagai contoh, memperdengarkan beberapa perkataan Bahasa Inggeris kepada pelajar semasa waktu rehat. Dalam kelas nanti, pelajar diminta menyebut, mengeja, tahu makna dan seterusnya menulis perkataan-perkataan tersebut dalam waktu pembelajaran Bahasa Inggeris. Oleh itu wajar dan perlu kita meneroka, memikir dan melaksanakan pelbagai strategi berdasarkan setempat untuk memberi lebih banyak peluang pendedahan dan penggunaan Bahasa Inggeris kepada pelajar.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg. Baby Fauziah binti Syed Hussain
Penolong : Cg. Romi binti Rani & Cg. Chung Wai Ling
.
Aktiviti Berterusan:

1. English During Recess
Murid bertugas akan membaca lima ayat atau lebih menerusi radioa saekoalh pada waktu rehat.

2. English At The Canteen
Pengawas sekolah akan memberi arahan kepada muriod-murid lain dalam Bahasa Inggeris. Murid lain akan diminta berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris sesama sendiri.

3. Writing Wall
Murid akan menulis ayat pada papan kenyataan yang disediakan mengikut tajuk yang diberi oleh guru Bahasa Inggeris masing-masing.


Aktiviti Bulanan :

Januari Long Book
murid-murid akan diberi kertas komputer yang panjang dan mereka akan menghasilkan karya secara bersama mengikut kumpulan.

Februari Treasure Hunt
Murid akan diberi kertas arahan mengikut kumpulan. Murid pearlu membaca serta memahami arahan kemudian melakukan apa yang terdapat dalam arahan tersebut.

Mac Story Writing Competition
Beberapa tajuk cerita aakan diberi kepada murid Tahun Lima dan Enam. Mereka diberi kepada memilih tajuk, kemudian menyiapkan cerita dalam jangkamasa yang ditetapkan.

April Dictionary Month
Selama 10 minit di awal pembelajaran Kamus Bahasa Inggeris, murid akan diminta membuka kamus dan mencari pearkataan serta makna perkataan yang diberi oleh guru.

Mei Kem Sehari Bahasa Inggeris
Kem akan diadakan pada hari sabtu dan akan dipenuhi dengan aktiviti seperti ceramah/ penggunaan IT serta pertandingan Bahasa.

Jun Notice Writing
Murid-murid akan dibimbing oleh guru Bahasa Inggeris untuk menulis kenyataan-kenyataan bagi perjumpaan / aktiviti kokurikulum.

Julai Impromtu Speech
Murid-murid akan diminta berucap di depan kelas mengikut tajuk-tajuk mudah yang diberi contohnya 'My Best Friend".

Ogos Poem Writing Competition
Murid akan menulis puisi dalam Bahasa Inggeris dengan tajuk bebas.

September Kem Motivasi Bahasa inggeris
Penceramah jemputan akan membearikan bimbingan serta motivasi kepada murid tahun 6 untuk menghadapi UPSR.


6. PELAJAR ALIRAN SAINS DAN PEMIKIRAN SAINTIFIK. (PKI)

Agenda pelajar aliran Sains bagi pelajar Melayu adalah agenda nasional. Kekurangan pelajar aliran Sains di IPTA dan IPTS adalah satu realiti dan merupakan isu pendidikan yang serius. Dalam konteks ini perlu program-program sokongan yang kuat untuk mempastikan pelajar-pelajar aliran Sains diberi pembelaan yang sesuai.

i. Pengurusan makmal sains yang berkesan.
ii. Pembantu Makmal yang terlatih dan berpengetahuan.
iii. 'Hands on' dan eksperimen mesti berlaku dan bukan demonstrasi oleh guru sahaja.
iv. Peruntukan dibelanjakan dengan cermat dan berhemat.
v. Tenaga pengajar yang komited dan kreatif.
vi. Jadual pembelajaran yang sempurna.

Seiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg. Maziah binti Ismail
Penolong : Cg. Halijah binti Muda

Aktiviti Berterusan:

1. Penguasaan istilah-istilah sains oleh semua murid tahap dua. Murid-murid menyediakan sebuah buku 'Kamus Sains' untuk diisikan dengan istilah-istilah sains yang baru dari masa ke semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains berjalan.

2. Menjalankan ujikaji dan eksperimen di dalam 'bilik sains'.
Semua murid tahap dua diwajibkan mengambil bahagian secara aktif dalam menjalankan ujikaji atau eksperimen di dalam bilik sains supaya mereka dapat menguasai Kemahiran Proses Sains (KPS).

3. Menguasai kemahiran manipulatif sains.
Dalam kemahiran ini diperkenalkan kepada murid-murid dengan peralatan sains yang terdapat di dalam bilik sains dan bagaimana cara menggunakannya dan menyimpannya dengan betul.

Aktiviti Bulanan:

Januari : Kursus dalaman untuk guru sains.
Guru sains perlu didedahkan dengan pengetahuan baru dalam bidang sains untuk menarik minat dan kreativiti guru semasa berhadapan dengan pelajar. Untuk itu penceramah luar dijemput untuk mengendalikan kursus ini yang akan diadakan pada bulan ini.

Febuari : Kem motivasi sains untuk murid-murid tahap dua.
Kem ini diadakan bagi memberi pendedahan kepada murid-murid di sekolah rendah tentang betapa pentingnya sains kepada kehidupan manusia sejagat.

Mac : Mereka cipta model. Dengan menggunakan bahan-bahan terbuang seperti straw, polisterin dan plastesin murid-murid diminta menyediakan model-model yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang sesuai dalam mata pelajaran sains.

April : Melatih murid-murid mengendalikan projek sains.
Murid-murid diminta mengumpulkan berita-berita sains daripada akhbar-akhbar selama seminggu mengenai topik-topik yang berkaitan dengan sukatan pelajaran sains sekolah rendah.

Mei : Menama dan melabelkan pokok-pokok yang ada di persekitaran sekolah.Pokok-pokok yang ada dipersekitaran sekolah akan diberi nama dan dilabelkan dengan nama saintifik oleh ahli-ahli kelab sains.

Jun : Lawatan ke Planeterium.
Mengadakan lawatan ke Planetarium untuk murid-murid tahun 6 bagi mendekatkan murid-murid kepada pengetahuan tentang Bumi dan Alam Semesta.

Julai : Projek sains tracking.
Projek ini dijalankan di luar kawasan sekolah bagi mendedahkan murid-murid dengan kemahiran dan pengetahuan luar melalui daya usaha dan kreativiti mereka dalam mencari dan menemui pelbagai halangan yang disediakan.

Ogos : Lawatan ke kilang memproses makanan dalam tin.
Bersesuaian dengan tajuk sukatan pelajaran tahun 6 "Pengawetan Makanan" lawatan ke kilang PERTIMA akan diadakan dengan tujuan memberi pengetahuan dengan lebih dekat dan mendalam langkah-langkah pemerosesan barang-barang makanan dalam tin.

September: Mengadakan pertandingan banyak membaca buku-buku sains.
Pertandingan ini dibuka kepada murid-murid tahap dua dan diiklankan daripada awal tahun lagi. Pada bulan ini Buku Progrem Bacaan Sains akan dikumpulkan dan diadili, siapa yang banyak membaca dan menyempurnakan sinopsis dengan baik dikira pemenang.


7. PENGURUSAN HIMPUNAN DEFISIT PEMBELAJARAN. ( Penolong Kanan I )
Fokus kita kepada tiga mata pelajaran utama, iaitu Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Semua pelajar yang tamat tahun enam seharusnya tiadak ada lagi himpunan defisit pembelajaran selama enam tahun di sekolah rendah. Semua pelajar yang tamat tingkatan tiga seharusnya tidak ada lagi himpunan defisit pembelajaran selama tiga tahun di peringkat menengah rendah. Mulia sekarang pihak sekolah hendaklah melaksanakan strategi pemulihan yang tepat dan menyeluruh berdasarkan pontentialiti pelajar. Dengan cara ini diyakini kita dapat meningkatkan lagi bilangan pelajar aliran Sains yang mampu dan perpotensi.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg.Ahmad Mulyadi bin Amiruddin
Penolong : Cg. Asmadi bin Abdullah

Aktiviti Berterusan:

1. Menyedia Prasarana Pembelajaran Yang Kondusif.
Prasarana yang kondusif akan memberi perangsang kepada murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan bantu yang sesuai akan mengerakkan minda dan membolehkan murid belajar mengikut potensi diri masing-masing. Justeru itu peruntukan khas hendaklah diadakan di samping kerjasama yang erat antara guru dan ibu bapa serta PIBG sekolah. Jadual waktu khas juga perlulah diadakan.

2. Mendapat dan Memperbanyakkan Pakej ; 3M + 3M + MAS.
Aktiviti ini bertujuan untuk memperbanyakkan bahan-bahan pengajaran disamping bahan-bahan yang telah disediakan oleh Jabatan Pendidikan oleh guru. 3M adalah membaca, menulis dan mengira, + 3M adalah memahami, memikir dan mengaplikasi
dan MAS adalah Minimum adequate syllabus. Aktiviti ini menitikberatkan guru, bahan, masa, ibu bapa, murid, kewangan, bilik darjah, pengurusan, penyelian dan kaedah
P & P.


3. Pemantauan, Penyelian dan Penilaian
Setelah selesai sesuatu topik atau kemahiran, proses penilaian akan diadakan. Ini bertujuan untuk memastikan adanya peningkatan dari murid. Sebarang kelemahan akan dikenalpasti untuk diambil tindakan selanjutnya. Penilaian ini akan dibuat berdasarkan Borang Auditan Hasilan.

Aktiviti Bulanan:

Januari : Penubuhan AJK HDP
Penubuhan ini adalh untuk melaksanakan segala perancangan tentang dasar dan sebagai satu kumpulan syura dalam mengambil sesuatu tindakan. Ia akan diketuai oleh guru pemulihan yang mempunyai pengalam yang luas tentang murid-murid seperti ini.


Februari : Taklimat Khas.
Taklimat ini akan diberikan kepada semua guru tentang peranan yang perlu dimainkan oleh setiap individu dalam menangani masalah HDP. Taklimat ini akan membentangkan kelemahan murid dan mencadangkan cara mengatasi serta perlunya pemuafakatan dalam rawatpulih.

Mac : Kenal Pasti Murid HDP Aktiviti ini adalh untuk mengkategorikan murid mengikut kumpulan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ini akan memberi rawat pulih yang secucuk. Guru kelas dan guru pemulihan boleh menggunakan instrumen seperti OTI, ujian bulanan, TOV, kad
pelaporan, temubual dengan murid atau ibu bapa, pemerhatian didalam kelas dan sebagainya yang sesuai untuk mengenal pasti murid HDP ini.

April : Kenal Pasti Guru
Di samping murid guru yang mempunyai kepakaran, komitmen dan kesabaran yang tinggi perlu dikenalpasti dengan sewajarnya. Ini kerana guru-guru sebegini sahaja yang mampu menangani masalah defisit. Ini boleh dilihat dari pemerhati, pergaulan, perbincangan ataupun laporan dari jabatan tentang guru berkenaan. Guru yang berkesan akan menghasilkan kesan yang positif.


Mei : Penubuhan Kelas 3P
Penubuhan kelas 3P iaitu Pembelajaran, Penderasan dan Potensialiti akan mengiktiraf cara belajar murid yang berbeza. Ia akan diadakan secara KUDAP.Segala teknik /kemahiran belajar dapat disampaikan dalam bentuk kuiz, peta minda, melukis dan sebagainya.Kelas ini diharap dapat menghasilkan dapatan yang positif dalam masa yang singkat. Ia akan memberi perangsang kepada murid untuk belajar.

Jun : Motivasi
Motivasi adalah untuk membina daya tahan guru, murid dan ibu bapa dalam
menangani masalah ini. Motivasi ini boleh diadakan dengan cara mengadakan kursus, mengada lawatan ke rumah murid dan kawasan pembelajaran menarik atau memberi pengiktirafan dan perhargaan kepada murid HDP. Peranan PIBG amat dialu-alukan.

Julai : Membudayakan HDP
Aktiviti ini bertujuan memberi kesedaran kepada guru, ibu bapada dan PIBG tentang tanggungjawab bersama yang harus dipikul. Pembudayaan ini dilakukan dengan mengadakan pameran tentang pakej, strategi, hasilan auditan, persembahan murid dan ganjaran/pengiktirafan. Di harap wawasan Zero defect akan terlaksana.


Ogos : Mengadakan Lawatan
Lawatan akan diadakan ke pusat pembelajaran dan pengetahuan seperti perpustakaan dan pameran-pameran yang menarik minat murid . Lawatan ini akan memberi perangsang dan pengetahuan yang berguna kepada murid-murid untuk mempelajari sesuatu terutama mata pelajaran yang mereka belajar di sekolah.

September : Motivasi
Motivasi adalah untuk membina daya tahan guru, murid dan ibu bapa dalam
menangani masalah ini. Motivasi ini boleh diadakan dengan cara mengadakan kursus, mengada lawatan ke rumah murid dan kawasan pembelajaran menarik atau memberi pengiktirafan dan perhargaan kepada murid HDP. Peranan PIBG amat dialu-alukan

8. PENGURUSAN KERJA RUMAH BERKESAN. ( PK I)

Fokus kepada perancangan yang diselaras, jenis, jumlah, penekanan yang
sesuai untuk semua mata pelajaran peperiksaan dan sistem penyemakan
yang berkesan.Kerja rumah harus berjaya membina budaya rajin
belajar,latihan mendisiplin diri, penggunaan masa yang teratur dan berdikari.

Setiausaha & Penolongnya
Setiusaha : Cg.Norhazani binti Taib
Penolong : Cg. Aima binti Selamat

Kerja Rumah Berkumpulan
Kebebasan dalam membuat kerja rumah
Pelbagaikan Bentuk Kerja Rumah
Penegasan
Merekod
Penyelarasan
Pengukuhan
Tindakan Susulan
Mengulangkaji Secara Berpandu
.
Aktiviti Berterusan :

1. Di akhir pembelajaran kerja rumah diberikan sebagai pengukuhan.
2. Penyemakan disusuli dengan pembetulan.
3. Merekod kerja rumah yang diberikan.


Aktiviti Bulanan :

Januari : Mengadakan kempen kesedaran pentingnya kerja rumah.
Februari : Kerja rumah semasa cuti.
Mac : Pertandingan membuat buku skrap.
April : Memberikan kerja rumah di bawah bimbingan ibu bapa.
Mei : Kerja rumah secara bearkumpulan (Peer Group)
Jun : Penyemakan kerja rumah oleh Ketua Jabatan.
Julai : Memberikan kerja rumah berasaskan soalan dari berlainan sekolah.
Ogos : Memberikan kerja rumah berasaskan soalan dari berlainan negeri.
September : Kerja rumah semasa cuti ( Cuti Terancang)


9. KLINIK MATA PELAJARAN. (Penolong Kanan Kokurikulum )

Wajar ditubuhkan klinik mata pelajaran di sekolah-sekolah. Seharusnya
setiap guru yang mengajar mata pelajaran peperiksaan awam dan guru-guru
yang tidak mengajar mata pelajaran peperiksaan tetapi berkepakaran
dikehendaki bertugas di klinik ini secara berjadul untuk memberi ruang
kepada pelajar mendapat bimbingan. Dalam konsep pendemokrasian
pendidikan, pelajar yang bermasalah sangat perlu dibimbing dan dibantu
terutama keluarga miskin di bandar dan luar bandar.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg.Tai See Wai
Penolong : Cg.Hajjah Fazizah binti Mohamad &
Cg. Norizan binti Shamsuddin

Klinik Pakar Mata Pelajaran

Aktiviti Berterusan:

1. Klinik Pakar Mata Pelajaran (Tahap 2)
Murid-murid yang mempunyai masalah dalam pembelajaran boleh berjumpa dengan
guru yang bertugas di klinik tersebut pada waktu rehat.

2. Klinik Bijak Sifir (Tahap 1)
Pada setiap hari Khamis pukul 1.00pm. semua murid akan membaca sifir serentak
dalam kelas.

4. Satu ujian bertulis akan diadakan di klinik ini pada akhir setiap bulan.

Aktiviti Bulanan:

Januari : Kempen Cintai Klinik Mata Pelajaran
Satu kempen akan diadakan bertujuan memberi kesedaran kepada murid-murid
tentang kemudahan klinik tersebut.

Februari : Klinik OTI Penulisan
Murid Tahun 6 yang mendapat E dalam Penulisan akan dikenalpasti dalam
OTI 1 dan mereka akan diberi bimbingan di klinik ini.

Mac : Klinik OTI Pemahaman
Murid Tahun 6 yang mendapat E dalam Pemahaman akan dikenalpasti dalam OTI 2 dan mereka akan diberi bimbingan di klinik ini.

April : Klinik Tulisan
Murid-murid yang bermasalah dalam tulisan dikenalpasti dan diberi bimbingan di klinik ini.

Mei : Klinik OTI M3
Murid Tahun 6 yang mendapat E dalam M3 akan dikenalpasti dalam OTI 3 dan
diberi bimbingan di klinik ini.

Jun : Klinik OTI BI
Murid Tahun 6 yang mendapat E dalam BI akan dikenalpasti dalam OTI 4 dan diberi bimbingan di klinik ini.

Julai : Klinik OTI Sains
Murid Tahun 6 yang mendapat E dalam Sains akan dikenalpasti dalam OTI 4 dan diberi bimbingan di klinik ini.

Ogos : Klinik OTI PAFA
Murid Tahun 6 yang gagal dalam PAFA akan dikenalpasti dan diberi bimbingan di klinik ini.

.
10. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. (Penolong Kanan Kokurikulum )

Fokus kita ialah mempastikan penghayatan Islam benar-benar berlaku
menerusi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah boleh menjadi
peggerak dan pendorong pembinaan watak dan sekali gus menjadi benteng
bagi menghapuskan masalah disiplin di kalangan pelajar yang kian berleluasa.
Masalah disiplin pelajar di rawat segera.

Sewajarnya penghayatan Islam di sekolah menjadi tanggungjawab semua guru
Islam.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg.Norizan binti Yusof
Penolong : Cg. Andawati binti Ali


Aktiviti Berterusan:

1. Membaca doa sebelum makan pada waktu rehat. Guru-guru yang
mengajar sebelum waktu rehat hendaklah memastikan semua murid
membaca doa sebelum keluar dari kelas.

2. Adab bersalam antara murid dan guru. Aktiviti ini dilakukan pada akhir
pembelajaran.

3. Adab berpakaian dalam Islam. Murid dikehendaki memakai pakaian
yang mencerminkan keperibadian Islam.

Aktiviti Bulanan:

Januari Adab makan dan minum.
Melatih murid supaya sentiasa beradab ketika makan dan minum.

Februari Ucapan salam.
Mengajar murid supaya menghormati orang yang lebih tua.

Mac Ucapan terima kasih.
Cara menghargai pemberian seseorang kepada murid .

April Panggilan hormat.
Memberi penjelasan kepada murid mengenai cara panggilan
yang sepatutnya digunakan untuk orang yang berkenaan.

Mei Adab bercakap antara murid dengan murid.
Mengelakkan murid dari bercakap perkataan yang kurang sopan.
Beri sepotong ayat Al-Quran atau Hadis ketika perhimpunan.

Jun Pertandingan Menghafaz doa-doa harian.

Julai Memberi risalah kepada murid tentang akhlak-akhlak yang mulia
dengan mengambil iktibar akhlak Rasulullah s.a.w.

Ogos Minggu Silaturrahim.
Minggu ini diadakan sempena Menyambut hari-hari tertentu .
Contohnya Hari Guru, Hari Ibu, Hari Bapa dan sebagainya.

September Ceramah khusus untuk murid tahun 6.
" Sempadan Pergaulan Antara Murid Lelaki dan Perempuan "

.
11. KELAS TAMBAHAN SOLAT. (Penolong Kanan Kokurikulum )

Setiap pelajar muslim mesti pandai dan mengerjakan solat apabila mencapai
umur 10 tahun. Jika matlamat ini jelas, usaha membimbing anak-anak
mengerjakan solat patut diprogramkan di sekolah-sekolah sehingga matlamat
tersebut tercapai.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg.Adnan bin Muda
Penolong : Cg.Nasrah binti Ahmad

Aktiviti Berterusan:

1 . Kelas intensif Solat untuk murid yang belum pandai melakukan solat lima waktu.
Kelas ini akan dijalankan selepas waktu persekolahan.
2 . Membaca dan menghafaz bacaan -bacaan dalam solat sebelum P&P.
3 . Amali solat Fardhu Zohor berjemaah di waktu sekolah untuk tahap 2 selepas
waktu sekolah.

Aktiviti Bulanan:

Januari Amali mengambil wudu' dengan sempurna. Ianya akan dilaksanakan
setiap mula pembelajaran di surau.

11. KELAS TAMBAHAN SOLAT. (Penolong Kanan Kokurikulum )

Setiap pelajar muslim mesti pandai dan mengerjakan solat apabila mencapai
umur 10 tahun. Jika matlamat ini jelas, usaha membimbing anak-anak
mengerjakan solat patut diprogramkan di sekolah-sekolah sehingga matlamat
tersebut tercapai.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg.Adnan bin Muda
Penolong : Cg.Nasrah binti Ahmad

Aktiviti Berterusan:

1 . Kelas intensif Solat untuk murid yang belum pandai melakukan solat lima waktu.
Kelas ini akan dijalankan selepas waktu persekolahan.
2 . Membaca dan menghafaz bacaan -bacaan dalam solat sebelum P&P.
3 . Amali solat Fardhu Zohor berjemaah di waktu sekolah untuk tahap 2 selepas
waktu sekolah.

Aktiviti Bulanan:

Januari Amali mengambil wudu' dengan sempurna. Ianya akan dilaksanakan
setiap mula pembelajaran di surau.
Februari Penerangan mengenai rukun , sunat, perbuatan,bacaan dan lain-lain
berkaitan solat.
Mac Latihan membaca dan menghafaz lafaz niat serta bacaan dalam solat.
April Menulis dan menampal bacaan-bacaan dalam solat di dalam kelas.
Mei Menyusun gambar dengan rukun solat.
Jun Menonton video solat.
Julai Sessi soal jawab / bimbingan solat.
Ogos Solat Maghrib dan Isyak di masjid yang berdekatan.
September Ujian Penilaian Solat. Ujian ini akan dibuat untuk memastikan murid
dapat melakukan solat dengan betul.
.
12. PENGUASAAN BACAAN AL-QURAN. (PK-KK)

Sekolah mesti memain peranan yang aktif merancang dan melaksanakan
Program Bacaan Al-Quran. Ini dilakukan menerusi pendidikan formal,
menerusi Kelas Yayasan Islam atau usaha PIBG. Takutilah keadaan akan
wujud generasi yang jahil tentang Al-Quran.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg. Adnan bin Muda
Penolong : Cg.Norizan binti Yusof

Aktiviti Berterusan:

1. Membaca surah-surah pendek dan Ummul Kitab sebelum pengajaran dan
pembelajran dan surah Al-Asr sebelum balik.
2. Bacaan surah pada waktu pagi sebelum masuk ke kelas.
5. Pemulihan dalam kelas. ( rakan sebaya ).

Aktiviti Bulanan:

Januari Tadarus Al-Quran dengan kaedah Iqra' di surau sekolah
pada waktu rehat.

Februari Membaca Al-Quran dengan kaedah Iqra' ( pemulihan ).

Mac Galakan dan kempen Membaca Al-Quran setiap hari.
( pengayaan )

April Menulis dan menampal carta surah di dalam kelas.

Mei Pertandingan menulis dan bercerita kisah-kisah yang
berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran.

Jun Pertandingan membaca dan menghafaz Al-Quran.

Julai Penekanan tentang Resam Uthmani.

Ogos Kerja projek - erti dan pengajaran ayat.

September Majlis khatam Al-Quran.

.
13. TULISAN JAWI. (PK-KK)

Pengekalan tulisan jawi bergantung kepada kejayaan sekolah mendidik
pelajar dalam penguasaan jawi. Ini juga bergantung kepada minat pengetua
dan guru besar serta keupayaan guru-guru sendiri dalam tulisan jawi. Oleh
sebab tulisan jawi berkait rapat dengan indentiti bangsa dan agama, sekolah
bertanggungjawab mengajar jawi dengan sempurna.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg. Siti Zaizon binti Udin
Penolong : Cg. Andawati binti Ali

Aktiviti Berterusan:

1 . Mengeja dan menyalin lima perkataan baru pada setiap permulaan pembelajaran
ke dalam buku Glosari Jawi.
2 . Membuat latihan dalam buku latihan khas untuk tulisan Jawi dengan teknik yang
yang betul.
3 . Penyediaan lembaran kerja bagi murid lemah supaya dapat mengenal dan
mengecam huruf yang sama bentuknya tapi berlainan bunyi.

Aktiviti Bulanan:

Januari Pertandingan Reka Cipta Kad Ucapan dalam tulisan Jawi ( sempena
Hari Raya )
Februari Mencipta pantun dalam tulisan jawi bagi murid Tahap 2.
Mac Pertandingan menulis kata-kata hikmat dalam tulisan jawi ( bagi
murid Tahap 1 - tahun 2 & 3 )
April Pertandingan menulis kata-kata hikmat dalam tulisan jawi bagi murid
tahap 2.
Mei Membuat kad ucapan Hari Guru dalam tulisan Jawi.
Jun Menulis puisi dalam tul.isan jawi bagi murid tahap 2.
Julai Pertandingan melukis poster menggunakan tulisan jawi bagi tahap 2.
Ogos Pertandingan Imla' bagi murid tahap 1.
September Pameran Hasil Kerja Jawi.


14. PENGURUSAN KELAS BERCANTUM (PK I)

(DIUBAH KEPADA CELIK HURUF)
Kelas bercantum di sekolah-sekolah rendah kecil perlu dipertingkatkan
hasilnya. Wajar difikirkan strategi, pendekatan,kaedah dan aktiviti-aktiviti
kelas bercantum yang lebih berkesan.Guru besar sebagai pemimpin
kurikulum sekolah perlu membimbing guru yang mengajar kelas bercantum
ini.Guru besar sebagai pemimpin kurikulum sekolah perlu membimbing guru
yang mengajar kelas bercatum ini.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg. Dayang Salhah binti Munir
Penolong : Cg. Roslina binti Hussin

Aktiviti Berterusan:

1 . Kelas Istimewa
Murid istimewa dikumpulkan dalam satu kelas ( tahap 1).Dikendalikan oleh guru
Bahasa Melayusecarabergilir-gilir mengikut jadual.

2 . Mentor Mentee
Guru-guru dilantik sebagai mentor untuk membimbing 2 atau 3 orang murid.
Boleh berbincang pada bila-bila masa.

3 . Penggunaan Perpustakaan
Murid digalakkan membaca buku cerita mudah dan menyalin kosa
kata.Dikendalikan oleh guru Bahasa Melayu.


22. PROGRAM MENGIMARAHKAN MASJID (PKI)

Fokusnya ialah mendekatkan diri pelajar-pelajar dengan masjid / surau.
Program ini merupakan program kerjasama antara sekolah dengan masjid /
surau.

Surat edaran telah dihantar ke sekolah-sekolah Terengganu. Diharap
pengetua dan guru besar dapat mengambil inisiatif supaya pelajar hadir di
masjid-masjid / surau-surau antara waktu sebelum Maghrib hingga waktu
Isyak dua kali dalam sebulan.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg. Nazarah binti Mustaffa
Penolong : Cg. Adnan bin Muda

Aktiviti Berterusan:

1. Solat fardhu Maghrib dan Isyak berjamaah di Masjid diadakan 2 kali sebulan
2. Bacaan Yaasin beramai-ramai pada setiap malam Jumaat.
3. Mendengar ceramah agama di masjid ang di adakan selepas Maghrib hingga Isyak.

Aktiviti Bulanan:

Jan : Solat Tarawih dan Witir .
Feb : Ceamah Nuzul Al-Quran .
Mac : Suai kenal dengan AJK Masjid.
April : Program Maal Hijrah.
Mei : Solat Hajat / Baca Yassin UPSR
Jun : Sesi bimbingan / soal jawab agama.
Julai : Sambutan Maulidur Rasul.
Ogos : Ceramah Motivasi UPSR
Sept : Solat Hajat dan bacaan Yaasin
Kerja amal (selepas UPSR).

23. BUDAYA MENCATAT KHUTBAH JUMAAT. (PKI)

Hendaklah betul-betul pelajar kita menghayati kandungan khutbah Jumaat.
Pelajar-pelajar kita digalakkan mencatat pengajaran-pengajaran dalam
ktutbah Jumaat. Penghayatan pengajaran-pengajaran itu hendaklah
dimantapkan dalam pengajaran Pendidikan Islam di sekolah.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg. Mohseen bin Lebai Ariffin
Penolong : Cg. Fatimah binti Rashid


Aktiviti Berterusan:

1. Khutbah Jumaat Khutbah Di Kelas
Sesi perbincangan dalam kelas sewaktu mata pelajran agama.
2. Khutbah Jumaat Khutbah di Sekolah.
Sesi Khutbah sewaktu perhimpunan pagi.
3. Perpustakaan Khutbah Jumaat
Pertandingan mencatat nota khutbah dalam bentuk penulisan skrap kemudian
dipamerkan di satu sudut dalam perpustakaan.

Aktiviti Bulanan

Januari : Penubuhan kumpulan-kumpulan Murid dan AJK
Februari : Taklimat
Pendedahan teknik mencatat Khutbah Jumaat
Penerangan aktiviti yang akan dijalankan
Mac : Pidato Umum
Disampaikan oleh wakil-wakil murid hasil catatan isi-isi Khutbah Jumaah
April : Penyeliaan ke atas nota(catatan)
Penyeliaan ini dijalankan oleh badan khas yang dibentuk dari kalangan guru-guru.
Mei : Pertandingan buku skrap
Hasil kumpulan
Jun : Motivasi Berterusan(Ceramah)
Kepentingan budaya mencatat Khutbah Jumaat
Julai : Latihan dan bimbingan pidato oleh guru agama dan bahasa
Ogos : Pertandingan pidato(Khutbah Jumaat)
wakil setiap kumpulan yang dibentuk
September : Forum Agama
Dikendalikan oleh murid-murid
(Pengerusi dan ahli panel)


.
24. SEKOLAH BESTARI (GB)

Prasarana sekolah hendaklah disediakan secara beransur-ansur dari
sekarang kerana nanti semua seklolah akan dibestarikan.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg. Ahmad Mulyadi bin Amiruddin
Penolong : Cg. Tai See Wai

Projek Pembestarian SKTB
.
25. TEKNOLOGI MAKLUMAT (GB)

Semua pendidik mesti menguasai dan tahu menggunkan teknologi maklumat.
Yang Berhormat Menteri Pendidikan semasa berjumpa dengan pengetua di
Pahang telah meminta pengetua berhubung antara satu sama lain menerusi
jaringan komputer.

Satu projek jaringan komputer antara Pusat Sumber Sekolah - PKG dan
PSPNT - JPNT melalui INTERNET dalam Projek Tiger WEB telah wujud dan
akan dilancarkan kelak.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg. Ahmad Mulyadi bin Amiruddin
Penolong : Cg. Tai See Wai

Rancangan Mengajar Tahunan Berpusat
Menganjurkan Pertandingan
Komputer Sebagai ABM
Mengadakan Hari Komputer
Mengadakan Kursus Komputer
Program Celik Internet
Membimbing Guru Mempelajari Internet
Projek Edu-Cyber

Aktiviti Berterusan:

1. Projek Edu-Cyber

Projek ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan warga SKTB
dalam penggunaan teknologi maklumat. Ia diharapkan dapat menyalurkan maklumat
kepada guru dan ibu bapa dengan cepat di samping berfungsi sebagai sebuah
"Perpustakaan Elektronik". Projek ini juga akan menjadikan SKTB sebagai pusat
pembangunan dan perkembangan IT bagi sekolah di negeri Terengganu.. Penubuhan
Jawatankuasa Teknologi Maklumat Sekolah adalah untuk merancang, menyelaras,
mentadbir dan menjalankan sebarang aktiviti yang berkaitan denganProjek Edu-Cyber
ini..


2. Bimbingan Rakan Sebaya


Aktiviti ini dijalankan sepanjang tahun. Jawatankuasa Teknologi Maklumat akan
melantik seramai 6 orang guru pembimbing untuk memberi bimbingan kepada 2 orang
guru yang akan melayari internet setiap hari persekolahan iaitu dari jam 1.00 - 2.00
petang. Guru-guru akan bergilir-gilir melayari internet. Latihan ini berdasarkan jadual
yang telah disediakan.

Dalam tempoh setahun menjalankan aktiviti ini, diharap guru-guru SKTB sudah tidak
kekok lagi melayari internet dan kesemuanya sudah boleh melayari internet tanpa
bantuan pembimbing. Walaupun begitu dalam beberapa perkara pembimbing masih
terus memberi bimbingan dan pertolongan untuk meningkatkan pengetahuan guru
dalam teknologi maklumat3. Murid Celik Komputer


Di samping guru, murid-murid juga tidak diabaikan dalam perkembangan teknologi
maklumat terkini. Justeru itu murid-murid digalakkan menggunakan internet untuk
mendapatkan ilmu dan berita-berita terkini. Murid-murid diberi kebebasan untuk
melayari internet sekolah pada setiap hari persekolahan dengan syarat ditemani oleh
guru. Waktu yang dibenarkan untuk melayari internet adalah pada waktu rehat dan
murid dikenakan bayaran sebanyak 0.3 sen seminit. Buku rekod penggunaan
disediakan untuk memudahkan pihak sekolah mengaudit dan mengutip bayaran pada
setiap akhir bulan bagi tempoh penggunaan setiap bulan.

Aktiviti Bulanan:

Januari : Kursus MS Word
Kursus ini akan diberikan kepada semua staf SKTB. Ia akan disampaikan oleh AJK teknologi Maklumat dan bertujuan memberi pendedahan serta pengetahuan yang lebih tentang penggunaan MS Word. Di harap semua guru akan mahir dalam pemprosesan perkataan yang turut berhubungkait dengan tugas sebagai guru.


Februari : Projek Kongfigurasi Ko-Kurikulum
Projek ini bertujuan untuk menyediakan sebuah rekod aktiviti ko-kurikulum ke dalam bentuk baru iaitu melalui komputer. Segala perancangan, aktiviti, tarikh, tempat dan ahli akan direkodkan secara berkomputer.

Mac : Kursus Print Artist.
Kursus ini dikhaskan untuk ahli kelab komputer SKTB. Ia akan disampaikan oleh AJK Teknologi Maklumat sendiri. Tujuan kursus ini adalah untuk menarik minat murid tentang kelebihan komputer dalam kehidupan seharian.


April : Hari Komputer
Aktiviti ini adalah untuk memberi penerangan dan pendedahan tentang perkembangan teknologi maklumat terkini khursusnya komputer. Jawatankuasa Teknologi Sekolah
akan mengadakan pameran terbuka untuk untuk memberi peluang kepada guru-guru, murid-murid, para ibu bapa dan masyarakat setempat melihat perkembangan teknologi maklumat terutamanya dalam kontek SKTB sendiri. Pada hari tersebut akan diadakan pameran, kuiz komputer dan juga akan bermulanya penyebaran glosari komputer melalui Radio SKTB selama sebulan.


Mei : Pertandingan Membuat Kad Ucapan Hari Guru
Mengambil sempena hari guru pada bulan ini, AJK Teknologi Maklumat memberi peluang kepada semua murid untuk menyediakan satu kad ucapan yang dibuat melalui sebarang program komputer.

Jun : Pertandingan Membina Logo Kelab Komputer
Pertandingan ini bertujuan mengcungkil bakat murid membina logo. Pertandingan ini membolehkan murid menggabungkan beberapa kemahiran seperti komputer, melukis, mewarna, kritviti dan sebagainya.

Julai : Komputer Sebagai ABM
Projek ini memberi kemudahan kepada guru-guru untuk menggunakan bilik komputer dalam pengajaran mata pelajaran mereka. Jadual yang tersusun akan diatur oleh pihak sekolah. Aktiviti ini memberi akan peluang yang lebih luas kepada guru-guru dan murid-murid menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini secara tidak langsung akan mendekatkan lagi kepada matlamat pendidikan untuk mewujudkan Sekolah Bestari.


Ogos : Lawatan
Lawatan akan diadakan ke pusat pembelajaran seperti maktab dan pameran-pameran yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Lawatan ini akan memberi pendedahan dan pengetahuan yang berguna kepada murid-murid untuk melihat penggunaan komputer dalam kehidupan manusia.


September : Rancangan Mengajar Tahunan Berpusat
Rancangan Mengajar Tahunan Berpusat ( RMTB ) adalah satu usaha untuk
mengumpul rancangan mengajar tahunan secara lebih terancang dan selaras. Data-data ini akan disimpan secara berpusat ke dalam komputer. Aktiviti ini adalah satu usaha AJK Teknologi Maklumat mengaplikasikan kemudahan dan kemajuan teknologi maklumat dalam pendidikan.
.
26. KECEMERLANGAN AKADEMIK. (Penolong Kanan I )

Pencapaian akademik yang cemerlang adalah satu daripada matlamat
sekolah. Oleh itu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mestilah
dipertingkatkan. Walau bagaimanapun pendekatan pengajaran pembelajaran
bukanlah sepit yang terus menerus fokus kepada pendekatan untuk lulus
periksa sahaja. Ia mestilah mengandungi unsur pendidikan yang sebenar.
Kelulusan peperiksaan yang tinggi dan tulen dalam penguasaan ilmulah yang
sepatutnya berlaku dalam konteks pendidikan cemerlang.

Setiausaha & Penolongnya
Setiausaha : Cg. Sabariah binti Ismail
Penolong : Cg. Wan Adouni binti Wan Mohd Anuar
Aktiviti Berterusan:

1. Murid Cemerlang
Memilih murid cemerlang bagi setiap mata pelajaran daripada setiap kelas
mempamerkan nama dan markah sebagai motivasi

2. Penggunaan Akhbar Didik
Menggunakan akhbar Didik dalam proses pengajaran dan
pembelajaran
Dibuat sama ada secara:- individu / berpasangan / berkumpulan

3. Kelas Tambahan
Latih tubi ,menjawab soalan-soalan tahun lepas, mengikut masa yang telah
ditetapkan.

Aktiviti Bulanan:

Januari : Kem Motivasi
Ceramah Penggunaan Masa
Teknik belajar

Februari: Minggu Sains
Murid kumpul soalan sukar
Perbincangan

Mac : Bengkel Penulisan
Pendedahan menulis karangan (pengolahan dan pengembangan isi)

April : Kempen BI
Cari/Kumpul Vocabulary

Mei : Kem Matematik
Kuiz bertulis Matematik
Dibuat secara berkumpulan (Setiap orang murid daripada setiap kelas. 5 orang
sekumpulan)

Jun : Kempen Bahasa
Latih-tubi penulisan
Latih-tubi tatabahasa/kefahaman

Julai : Perjumpaan dengan ibu-bapa
Melaporkan prestasi murid

Ogos : Latih-tubi menjawab soalan-soalan daripada sekolah/daerah berlainan.

September: Latih-tubi menjawab soalan-soalan daripada negeri yang berlainan

____________________________________________________________

Jawatankuasa Merancang:
Pengerusi : Guru Besar
Naib Pengerusi : Penolong Kanan I
Penolong kanan II
Penolong Kanan KK
Setiausaha : Cg. Tai See Wai.
Penyumbang : Semua Guru