Make your own free website on Tripod.com
*
*
*
*
*
*
*


Cg.1 Di Padang Arafah, Makkah.
Ketika menunaikan haji dalam tahun 2000.