Make your own free website on Tripod.com
Penulisan Buku Online/ Book Writing Online

AWAL TAHUN LAPAN PULUHAN

.
Penulis Bersama Isteri Dan Anak-anak
Ketika Pulang Dari Singapore, 1981.

Menjadi Penolong Kanan dan Pengetua


Penulis dilantik menjadi penolong kanan sekolah menengah. Kemudian, selepas setahun setengah, dilantik pula menjadi pengetua dan sempat menjadi pengetua di tiga sekolah menengah sebelum berpindah menjadi Guru Besar sekolah rendah pada awal tahun sembilan puluhan. Pada masa inilah penulis sempat mengikuti perubahan yang agak mendadak dalam sistem pendidikan negara bila Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah mula dilaksanakan di mana nilai-nilai murni mula diterapkan dalam semua mata pelajaran yang diajar di sekolah menengah. Kesannya telah mula dapat dilihat hari ini. Lebih ramai pelajar telah dapat menunjukkan sifat-sifat yang baik seperti rajin, lebih menghormati ibu bapa serta lebih berminat untuk menghayati amalan keagamaan. Perkembangan positif ini adalah hasil usaha bertahun-tahun semenjak akhir tahun lapan puluhan. Usaha itu nampaknya masih dan akan diteruskan.