Make your own free website on Tripod.com
Arahan Kementerian Jabatan Pendidikan Terengganu
SKTB melaksanakan semua arahan sertamerta serta mempastikan ia berterusan.

Kami Pengasas "Fear Free School"

Kami mendokong:
Gerakan Pendidikan Emergensi Bahtera Gelombang Ketiga Ke Arah Menangani Alaf Ketiga - Ndak Biar Berupa Baru Menjadi.

Arahan Kementerian &
Jabatan Pendidikan Terengganu


Surat Pekeliling Iktisas Bil.2/1998
Rujukan:KP(BS)8591/Jld.XIVI(1)
Tarikh: 9 Mac,1998
Perkara: Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti
Pertanian Di Sekolah

  1. Mempertingkatkan aktiviti dan program pertanian di sekolah melalui kelab dan persatuan.
  2. Menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan akuakultur.
  3. Dapatkan bantuan Jabatan Pertanian, Jabatan Haiwan,FAMA & Pertubuhan POeladang

Surat Jabatan Pendidikan Terengganu.
Rujukan:P.T.11008-03/(3)
Tarikh: 1 Mac,1998
Perkara: Pembudayaan Amalan-amalan Positif Persekolahan

  1. Pelajar dikehendaki membawa air masak ke sekolah dengan menggunakan botol lembut bekas air mineral.
  2. Susun atur kerusi meja pelajar diubahsuai untuk membolehkan keselesaan pergerakan dan pembelajaran yang berasaskan "Self-Access Learning", "Self Access Person" dan Peer Mediated Learning". Meja guru diletakkan di tengah-tengah sebagai ruang bahan dan alat pembelajaran. Setiap kelas tidak lagi mempunyai meja guru yang khusus.
  3. Guru, pelajar dan pekerja bersama-sama membersihkan tandas.
  4. Buku teks sebagai sumber pembelajaran sepenuhnya.

[SKTB] [Who Is Cgwan?] [Malaysia & Cg.] [Cg.'s PAGE] [Cg.'s WEB DESIGN]
[Indiana DoE] [NITC Malaysia]

Semoga Ibu Bapa Pelajar Akur Dengan Budaya Yang Diamalkan Di SKTB Selaras Dengan Arahan Jabatan